Pozvánka na tréning CTM

10.10.2022 21:08

TC po súťaží MVC Poprad. TC sa uskutoční v nedeľu 16.10.2022 o 09.30 hod. do 12.00 hod. v hale Katsudo PP, budova Telekom. CTM východ účasť povinná, ostatní členovia sa môžu zúčastniť tiež. Na TC sú pozvaní aj zahraniční účastníci.

Tréner CTM-východ, Arendáč Ján