Predpisy a usmernenia

Štatút Trénersko metodickej komisie Oblastného zväzu judo

13.09.2022 08:35
Štatút TMK východ.pdf (453677)

Usmernenia pre riadenie súťaží poriadaných vo Vsl. oblasti

12.05.2015 08:52
Usmernenia pre riadenie súťaži poriadaných vo Vsl.oblasti-2.pdf (40207)