Trénersko metodická komisia

Trénersko metodická komisia v spolupráci s fakultou športu UPJŠ prešov plánuje v mestaci september 2022 usporiadať všeobecnú časť školenia trénerov 1. kvalifikačného stupňa. Záujemcovia sa môžu hlásiť na email tmk@judovychod.sk do 20.8.2022

Podmienky účasti: Podmienky SZJ pre účasť na školení trénera džudo I. kvalifikačného stupňa:

a) ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou,

b) vek min. 18 rokov,

c) stupeň technickej vyspelosti 2. kyu,

d) členstvo v SZJ (s platnou licenčnou známkou),

e) o prípadných výnimkách pri požiadavke na vzdelanie rozhoduje TMK SZJ.

 

Trénersko metodická komisia plánuje v dňoch 12. - 14.8.2022 v rozsahu 32 hodín ogranizovať praktickú časť pre trénerov 1. kavlifikačného stupňa. Termín nahlásenia záujemcov: do 31.7.2022 na email tmk@judovychod.sk

Účasť v súlade so smernicou o vzdelávaní trénerov SZJ, účebný plán pre praktickú časť džuda spojený so záverečnou prácou.