VV Oblastného zväzu judo

Predseda Prešovského zväzu judo                 Jozef Lenčéš                   +421915878425         len.jozef@gmail.com 
Predseda Košického zväzu judo                      
Predseda Komisie rozhodcov                         Dominika Kincelová        +421950678030         dominikakincelova@azet.sk 
Predseda Športovo technickej komisie           Milan Ruják                     +421911547674          milanrujak@gmail.com
Predseda Trénersko metodickej komisie        Zuzana Krišandová          +421908251648         tmk@judovychod.sk
Evidencia členov                                             Mária Krišandová             +421918666537        evidencia@judovychod.sk
Administrátor šúťaži                                        Stanislav Mlynarič            +421905262047        stanislav.mlynaric@centrum.sk