8.Ranking list 2023 - doplnené o Prázdninový turnaj 5.7.23, TV a Turnaj malých špuntov, 25.11.23 VT

29.08.2023 23:52

8. Ranking list 2023 - Prázdninový turnaj Trebišov.xlsx (302135)