Aktualizovaný ranking

27.06.2013 13:41

Vážení priatelia,

aktualizovaný ranking list si môžete pozieť v sekcii súťaže a sústredenia a tu

Ranking list SZJ si pozrite na www.judo.sk , alebo tu