Krajské zväzy

12.02.2013 13:13

V tejto rubrike si môžete pozrieť počet zástupcovjednotlivých oddielov vo VV OZJu, počet odobratých licenčných známok, zapojenosť jednotlivých oddielov v ligových súťažiach.....