Majstrovstvá kraja mladších a starších žiakov a II. kolo Východoslovenskej oblasti

26.03.2014 08:25

Dňa  22. 3. 2014 sa konali v Michalovciach Majstrovstvá kraja mladších a starších žiakov a žiačok a súčasne II. kolo ligy žiakov Východoslovenskej oblasti judo. Na súťaži bolo 166 pretekárov z 10 oddielov. Najlepším oddielom v tomto kole bol ŠK Zemplín Michalovce s 58 pretekármi, ktorí v tomto kole zvíťazili s počtom bodov 192 a predbehli tak súčtom bodov vedúci oddiel po prvom kole MŠK Vranov n.T..

Po súťaži prebiehalo aj sústredenie CTM pod vedením trénera Miroslava Franického.

Súťaž navštívil na pozvanie predsedu SZJ Jána Krišandu aj čestný  predseda SZJ a hlavný sponzor SZJ pán Anton Siekel s manželkou, ktorému sa turnaj aj výkony pretekárov veľmi páčili.

Výsledky pretekárov sú zahrnuté v aktualizovanom ranking liste a tabuľke ligy po II. kole.