OZNAM

09.03.2020 22:36

Predsedom klubov Prešovského a Košického kraja,

poprosím Vás, aby ste  informovali rodičov a pretekárov Vášho klubu,

že z dôvodu  nariadenia Ministerstva zdravotníctva rušia

sa všetky aktivity a akcie SZJ do 24.3.2020. 

Z toho dôvodu

rušíme  1. kolo ligy žiakov, ktoré sa malo konať dňa 14.3.2020 v Poprade.

Budeme sa snažiť nájsť náhradný termín.

Týka sa to aj rozhodcov - praktikantov, ktorí mali robiť praktické skúšky.