Ranking list

21.01.2013 13:56

Vážení členovia VOJu,

v sekcii "Súťaže a sústredenia" nájdete Ranking list pretekárov Východoslovenskej oblasti juda. Tento bol vytvorený za účelom sprehľadnenia a objektívneho vyhodnotenia najúspešnejších pretekárov jednotlivých vekových kategórii v regióne Východ. V neposlednom rade bude tento Ranking list slúžiť aj k väčšej motivácii pretekárov a oddielov zúčastňovať sa súťaží v našom regióne. Ranking list bol schválený na zasadnutí Košického a Prešovského zväzu juda. Bude  bezprostredne spracovavaný po súťažiach zahrnutých v tomto Ranking liste a následne zavesený na tomto webovom sídle.

Účel Ranking listu:

1. Prebežné sledovanie poradia v jednotlivýc kategóriach, ktoré si môže každý rozkliknúť na spodnej lište "Exelu"

2. Objektivizácia poradia. To znemená, že ranking list nebude viesť pretekár, ktorý na každej súťaží obsadí 1. miesto, ale iba s jediným víťazne vybojovaným zápasom. Prihliada sa na výsledok ako aj väščí počet vyhratých zápasov.....čím viac lepších výsledkov, čím väčší počet vyhratých zápasov, čím viac súťaží, tým vyššie umiestnenie.

3. Motivácia pretekárov a oddielov zúčastňovať sa súťaží v našom regióne.

Ján Krišanda