Školenie rozhodcov a trénerov - Prešov

14.05.2013 09:33

Vážení členovia SZJ,

KEZJu a POZJu v spolupráci s Fakultou športu PU v Prešove pre Vás pripravil školenie trénerov a rozhodcov I. triedy. Bližšie informácie sa dočítate po kliknutí na prílohy. Pre upresnenie dodávam, že platby za jednotlivú kvalifikáciu je možné zaplatiť aj priamo na mieste školenia. Za účelom organizovania následnej špecializovanej časti Vás žiadam o zaslanie (e-mailom) ohlásenia úspečného absolvovania všeobecnej časti na FŠ V Prešove! Záujemcovia, o školenie rozhodcov sa zúčastnia iba nedeľných prednášok. Za účelom rýchlejšieho získania kvalifikácie doporučujem záujemcom absolvovať školenie špocializovanej časti, ktoré organizuje SZJ v Banskej Bystrici. Bližšie informácie na www.judo.sk

Platby - džudo.pdf (472,7 kB)
Rozvrh hodín-1.pdf (13,5 kB)
Vzhľadom k tomu, že tento termín koliduje s termínom ligového kola mužov, junioriek a dorastencov, po dohode s FŠ PU v Prešove budeme v čo najbližšej možnej dobe organizovať  ďalšie školenie trénerov a rozhodcov I. triedy.