Školenie rozhodcov - odborná časť

10.05.2013 09:57

Školenie rozhodcov I., II. a III. kvalifikačného stupňa

V dňoch 31.5. - 2.6.2013 sa bude konať v Banskej Bystrici odborná časť školenia rozhodcov I., II. a III. kvalifikačného stupňa. Školenie bude ukončené skúškou v nedeľu 2.6.2013.

Všetci účastníci školenia musia spĺňať podmienky účasti podľa smernice pre vzdelávanie rozhodcov. Účastnícky poplatok 10,-EUR je povinný zaplatiť v hotovosti každý účastník na začiatku školenia. Náklady súvisiace so školením si hradia záujemci z vlastných prostriedkov.

Záujem o účasť na školení je nutné vyjadriť najneskôr do 22.5.2013 vypísaním a odoslaním formulára "Prihláška na seminár" umiestneného na webovej stránke SZJ. Do prihlášky nezabudnite uviesť svoj kontaktný e-mail, na ktorý dostanete najneskôr týždeň pred podujatím ďalšie pokyny a program. Školenia sa môžu zúčastniť aj záujemcovia, ktorí plánujú v budúcnosti absolvovať všeobecnú časť v priebehu najbližších troch rokov.