Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa odborná časť

15.07.2022 14:01

Trénersko metodická komisia plánuje v dňoch 12. - 14.8.2022 v rozsahu 32 hodín ogranizovať praktickú časť pre trénerov 1. kavlifikačného stupňa. Termín nahlásenia záujemcov: do 31.7.2022 na email tmk@judovychod.sk

Účasť v súlade so smernicou o vzdelávaní trénerov SZJ, účebný plán pre praktickú časť džuda spojený so záverečnou prácou.