Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa odborná časť

18.08.2022 11:39

TMK Východoslovenkej oblasti judo usporiada v dňoch 22. - 25.8.2022 školenenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - špeciálna časť. Bližšie iinformácie sa dozviete na linku dole.

Pozvánka na školenie trénerov I. KFS - odborná časť (2).pdf (281902)Viac tu: https://www.judovychod.sk/krajske-zvazy/trenersko-metodicka-komisia/