Školenie trénerov a rozhodcov 1. triedy v Prešove a Banskej Bystrici

07.03.2013 12:57

TMK Východoslovenskej oblasti SZJ v spolupráci s FŠ PU v Prešove oznamuje záujemcom o školenie trénerov a rozhodcov 1. triedy, že toto školenie sa uskutoční v dňoch 25.-26.5.2013 na Fakulte športu PU v Prešove. Prihlášky,  ktoré ste odoslali prostredníctvom dotazníka sú zaevidivané a v najbližších dňoch Vám na tomto mieste prinesieme presné pokyny k tomuto školeniu.

TMK SZJ pripravila školenie trénerov 1. triedy v Banskej Bystrici. Samotné školenie sa uskutoční v termíne: 6.-7.4.2013 so začiatkom o 9.00 hod.Miesto školenia: KTVŠ Fakulta humanitných vied UMB. Cena: 40,-€. Prihlášky: do 3.4.2013 na adresu: jangregor77@yahoo.com