Smútočné oznámenie

06.04.2021 17:58

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás navždy opustil 4.4.2021

vo veku 71.rokov náš dlhoročný člen

Slovenského zväzu judo a tréner ŠK Zemplín Michalovce 

Posledná rozlúčka sa bude konať

Mestský cintorín Michalovce

v piatok 9.4.2021 o 14.00 hod.

Peter Kittan.