Sústredenie CTM 23.-25.6.2016 - POZVÁNKA

17.06.2016 12:52

V Michalovciach sa dňa 23.6. - 25.6.2016 uskutoční sústredenie CTM s plánom uskutočnenia kontrolných testov a prehodnotením zaradenia pretekárov do CTM Východ. Prvý tréning začína 23.6. (štvrtok) o 10:30 hod.. Sústredenia sa môžu zúčastniť aj nezaradení pretekári na vlastné náklady, prípadne na náklady oddielov.  Účasť nahláste trénerovi CTM Východ Viliamovi Kohútovi na e-mail: viliam.kohut@post.sk, prípadne na mobil: 0908 362 137. Pozvánka tu:

10. nominácia na akciu.docx (42214)