Uznesenie zo zasadnutia KZJ Košického a Prešovského kraja zo dňa 17.8.2021

30.08.2021 20:58

Uznesenie zo zasadnutia KZJ Košického a Prešovského kraja zo dňa 17.8.2021a.docx (16142)