Výberové konanie na trénera CTM Východ 2016 - 2017

30.12.2015 11:02

Oznamujeme záujemcom o funkciu trénera CTM Východ, aby svoju prihlášku a svoj návrh koncepcie CTM Východ na roky 2016 - 2017 zaslali emailom na adresu skzemplindzudomi@mail.t-com.sk do 10.1.2016. Tieto budú následne odoslané na preštudovanie predsedom jednotlivých oddielov, ktoré sa zúčastnia na zasadnutí KEZJu a POZJu s hlasom rozhodujúcim. Kvalifikačné a iné odborné podmienky pre uchádzačov na trénera CTM nájdete po rozkliknutí odkazu dole.

treneri_ctm_0.pdf (303397)