Výsledky Ranking listu 2019 - medailisti

05.12.2019 22:40

Medailisti, ktorí sa v Ranking liste 2019 umiestnili na prvých troch miestach v svojej kategórii, 

budú ocenení na Vianočnom turnaji v Bardejove, 7.12.2019. 

Dúfame, že nikto nebude chýbať a cenu si príde osobne prevziať.

Výsledky Ranking listu 2019.pdf (240101)