VZOROVÉ STANOVY PRE KLUBY V SÚLADE SO ZÁKONOM O ŠPORTE

14.02.2017 12:44

 Podľa nového zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v znení nasledujúcich predpisov je pre kluby, ktoré majú záujem o štátne dotácie, nutné mať prijaté stanovy v súlade s týmto zákonom.

Okrem stanov musí mať klub zaevidovaných členov v evidencii zväzu aj  s rodným číslom a zaplatenú licenčnú známku, nakoľko výška štátnej dotácie pre zväzy sa odvíja od počtu členov do 23 rokov zaevidovaných v evidencii zväzu. Údaje si MŠ SR vygeneruje každoročne po 30.9..

Následne po prijatí štátnej dotácie sú zväzy povinné zaslať 10 % finančných prostriedkov z prijatej dotácie na tie oddiely, ktoré tieto podmienky splnia.

Vzorové stanovy tu:

Stanovy pre kluby - vzor SZJ.docx (47690)