Zápisnica KaPZJ č. 1 zo dňa 19.2.2023

23.02.2023 12:04

ZÁPISNICA KaPZJ č. 1 23 z 19.2.23 (1).pdf (385292)

Dňa 26.2.2023 bola Výkonným výborom SZJ odsúhlasená zmena Finančno-ekonomickej smernice v časti, ktorá sa venuje odmeňovaniu trénerov CTM.

Po úprave odsúhlasuje odmenu trénerovi CTM Krajský zväz judo. 

Pred úpravou bola odmena trénera CTM určená v smernici pevnou sumou, ktorá bola  odstupňovaná podľa dosiahnutého kvalifikačného stupňa trénera.